Spørreundersøkelse om fysioterapi i kommunehelsetjenesten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese rapporten fra spørreundersøkelsen om fysioterapi i
kommunehelsetjenesten.
 (pdf)