Spørreundersøkelse om fysioterapi i kommunehelsetjenesten

Klikk her for å lese rapporten fra spørreundersøkelsen om fysioterapi i
kommunehelsetjenesten.
 (pdf)