Høyringssvar frå Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Vedlegg