Språkopplæring og lingvistisk mangfold

Kommisjonen etterlyser forslag til prosjekt som fremmer språkopplæring og bevarer språklig mangfold. Fristen for å sende inn forslag er 26. september

Kommisjonen utlyser prosjekter som fremmer språkopplæring og lingvistisk mangfold

Kommisjonen etterlyser forslag til prosjekter som fremmer språkopplæring og bevarer språklig mangfold. Det utlyses prosjekter for å avdekke hvordan eksisterende programmer som Sokrates og Leonardo da Vinci kan bidra til å fremme både regionale språk og minoritetsspråk. Det utlyses også prosjekter som har som mål å danne nettverk for aktører som driver med språkopplæring og fremmer språklig mangfold. Fristen for å sende inn forslag er 26. september 2003.

For mer informasjon se Kommisjonens egne sider