Språkopplæring

Kommisjonen utlyser midler til to undersøkelser innen språkopplæring. (24.03.2004)

Språkopplæring

Bakgrunnen for utlysningen er å få på plass et kunnskapsgrunnlag om språkopplæring i Europa. Fristen for å levere anbud er 30. april 2004. Les mer her.