Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon

Agenda Utredning og Utvikling AS har på oppdrag frå Samferdselsdepartementet gjennomført ei vurdering av dei systema som Statens vegvesen har for rapportering og formidling av styringsinformasjon.

Agenda Utredning og Utvikling AS har på oppdrag frå Samferdselsdepartementet gjennomført ei vurdering av dei systema som Statens vegvesen har for rapportering og formidling av styringsinformasjon.