Statsborgerloven

LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Loven regulerer erverv og tap av norsk statsborgerskap.

Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser