Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2005. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen — ny saldering

R-6/2005

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2005. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

Rundskriv R-6/2005 (pdf-format)