Statsnavn og hovedsteder - F

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven F.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

FIJI

FJ/FJI

Offisielt navn norsk:

Republikken Fiji

Uavhengig siden 10.10.70.

Kortnavn engelsk:

Fiji

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Fiji

 

Kortnavn fransk:

Fidji (les) (F)

 

Offisielt navn fransk:

La République des Fidji

 

Hovedstad norsk:

Suva

 

Hovedstad engelsk:

Suva

 

Hovedstad fransk:

Suva

 

Nasjonaldag:

10. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: fijianer/fijian(ar) – fijiansk

 
 

engelsk: of Fiji

 
 

fransk: des Fidji

 Kortnavn norsk:

FILIPPINENE/FILIPPINANE

PH/PHL

Offisielt navn norsk:

Republikken Filippinene/Filippinane

 

Kortnavn engelsk:

Philippines (the)

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of the Philippines

 

Kortnavn fransk:

Philippines (les) (F)

 

Offisielt navn fransk:

la République des Philippines

 

Hovedstad norsk:

Manila

 

Hovedstad engelsk:

Manila

 

Hovedstad fransk:

Manille

 

Nasjonaldag:

12. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: filippiner/filippinar - filippinsk

 
 

engelsk: a Filipino – Philippine

 
 

fransk: Philippin,e – philippin,e

 Kortnavn norsk:

FINLAND

FI/FIN

Offisielt navn norsk:

Republikken Finland

 

Kortnavn engelsk:

Finland

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Finland

 

Kortnavn fransk:

Finlande (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Finlande

 

Hovedstad norsk:

Helsingfors (Helsinki)

 

Hovedstad engelsk:

Helsinki

 

Hovedstad fransk:

Helsinki

 

Nasjonaldag:

6. desember

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: finlender, finlending, finne/finlendar, finlending, finne - finsk/finlandsk

 
 

engelsk: a Finn – Finnish

 
 

fransk: Finlandais,e – finlandais,e

 Kortnavn norsk:

FRANKRIKE

FR/FRA

Offisielt navn norsk:

Republikken Frankrike

 

Kortnavn engelsk:

France

 

Offisielt navn engelsk:

the French Republic

 

Kortnavn fransk:

France (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République française

 

Hovedstad norsk:

Paris

 

Hovedstad engelsk:

Paris

 

Hovedstad fransk:

Paris

 

Nasjonaldag:

14. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: franskmann – fransk

 
 

engelsk: a French/man, woman, the French - French

 
 

fransk: Français,e – français,e