Statsnavn og hovedsteder - O

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven O.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

OMAN

OM/OMN

Offisielt navn norsk:

Sultanatet Oman

 

Kortnavn engelsk:

Oman

 

Offisielt navn engelsk:

the Sultanate of Oman

 

Kortnavn fransk:

Oman (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

le Sultanate d'Oman

 

Hovedstad norsk:

Muscat

 

Hovedstad engelsk:

Muscat

 

Hovedstad fransk:

Mascate

 

Nasjonaldag:

18. november

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: omaner/omanar

 
 

engelsk: Omani

 
 

fransk: Omanais,e – omanais,e