Statsnavn og hovedsteder - Q

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Q.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

QATAR

QA/QAT

Offisielt navn norsk:

Staten Qatar

Uavhengig siden 1.9.71.

Kortnavn engelsk:

Qatar

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Qatar

 

Kortnavn fransk:

Qatar (le)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat du Qatar

 

Hovedstad norsk:

Doha

 

Hovedstad engelsk:

Doha

 

Hovedstad fransk:

Doha

 

Nasjonaldag:

3. september

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: qatarer/qatarar – qatarsk

 
 

engelsk: (of) Qatar

 
 

fransk: Qatarien,ne – qatarien,ne