Statsnavn og hovedsteder - R

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven R.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader

Kortnavn norsk:

ROMANIA

RO/ROU

Offisielt navn norsk:

Romania

 

Kortnavn engelsk:

Romania

 

Offisielt navn engelsk:

Romania

 

Kortnavn fransk:

Roumanie (la)

 

Offisielt navn fransk:

Roumanie (la)

 

Hovedstad norsk:

Bucuresti

 

Hovedstad engelsk:

Bucharest

 

Hovedstad fransk:

Bucarest

 

Nasjonaldag:

1. desember

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: rumener/rumen(ar) – rumensk

 
 

engelsk: Romanian

 
 

fransk: Roumain,e – roumain,ne

 

Kortnavn norsk:

RUSSLAND

RU/RUS

Offisielt navn norsk:

Den russiske føderasjon(en)

Tidligere del av USSR.

Kortnavn engelsk:

Russian Federation (the)

Uavhengig siden 25.12.91.

Offisielt navn engelsk:

Russian Federation (the)

 

Kortnavn fransk:

Fédération de Russie (la)

 

Offisielt navn fransk:

Fédération de Russie (la)

 

Hovedstad norsk:

Moskva

 

Hovedstad engelsk:

Moscow

 

Hovedstad fransk:

Moscou

 

Nasjonaldag:

12. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: russer/russar – russisk

 
 

engelsk: of the Russian Federation - Russian

 
 

fransk: de la Fédération de Russie - russe

 

Kortnavn norsk:

RWANDA

RW/RWA

Offisielt navn norsk:

Republikken Rwanda

Uavhengig siden 1.7.62.

Kortnavn engelsk:

Rwanda

 

Offisielt navn engelsk:

the Rwandese Republic

 

Kortnavn fransk:

Rwanda (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République rwandaise

 

Hovedstad norsk:

Kigali

 

Hovedstad engelsk:

Kigali

 

Hovedstad fransk:

Kigali

 

Nasjonaldag:

1. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: rwander/rwandar – rwandisk

 
 

engelsk: Rwandese

 
 

fransk: Rwandais,e – rwandais,e