Statusrapport - Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Handlingsplanen mot handel med kvinner og barn (2003-2005) ble lansert 12. februar 2003 og gjelder i tre år til 30. desember 2005. 100 millioner kroner er øremerket for å forebygge og bekjempe menneskehandel i Norge og i andre land.

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn (2003-2005)

Statusrapport for iverksetting og gjennomføring pr. juni 2004

Handlingsplanen mot handel med kvinner og barn (2003-2005) ble lansert 12. februar 2003 og gjelder i tre år til 30. desember 2005. 100 millioner kroner er øremerket for å forebygge og bekjempe menneskehandel i Norge og i andre land.

Arbeidet med iverksetting av planen har synliggjort behovet for etablering av nye og mer effektive samarbeidsrutiner mellom forskjellige etater, avklaring av ansvar og roller og ikke minst kompetansehevning for myndigheter og organisasjonene. Dette er et omfattende arbeid.

Denne statusrapporten beskriver aktiviteter og noen utfordringer knyttet til iverksettingen av de 23 tiltakene under de fem satsingsområdene i handlingsplanen.