St.meld. nr. 1 (1996-97)

Nasjonalbudsjettet 1997

Følg meldingen videre på www.stortinget.no