Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 13 (1997-98)

Målbruk i offentleg teneste

Til innholdsfortegnelse

5 Målbruk i stortingsdokument frå Miljøverndepartementet

Brev frå Kulturdepartementet av 22. november 1993

Vi viser til tidlegare korrespondanse med innskjerping av kravet i mållova om minst ein fjerdedel nynorsk i m.a. stortingsdokument.

Etter våre registreringar hadde Miljøverndepartementet pr. 19. november i år lagt fram ni dokument for Stortinget, av desse eitt på nynorsk. Det gir førebels ein nynorskprosent på 11.

For å oppfylle det lovpålagde minimumskravet må altså Miljøverndepartementet seinare i år leggje fram to nynorskdokument, samstundes som minst fjerdeparten av eventuelle dokument utover desse to må vere på nynorsk. Vi vonar dette er i samsvar med dei planane departementet har.

Vi gjer merksam på at det kan vere eit mindre etterslep i registreringane våre.

Til toppen
Til dokumentets forside