Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 13 (1997-98)

Målbruk i offentleg teneste

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvensar

Dei økonomiske og administrative konsekvensane av framlegga i denne meldinga avgrensar seg i alle hovudsak til ei styrking av sekretariatet i Norsk språkråd, dels for å kunne møte dei utfordringane som utviklinga av informasjonsteknologien representerer for norsk språk, jf kap 4 og kap 6.

Kulturdepartementet legg til grunn at dette alt i alt vil krevje ei årleg styrking av driftsbudsjettet til Norsk språkråd med overslagsvis 3 mill kroner.

Til toppen
Til dokumentets forside