St.meld. nr. 22 (1998-99)

Videreføring av Haldenprosjektet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 11. desember 1998 om Videreføring av Haldenprosjektet blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside