Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 30 (2004-2005)

Muligheter og utfordringer i nord

Til innholdsfortegnelse

1 Forkortelser

ACIA Arctic Climate Impact Assessment Arktisk råds klimastudie
AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Det arktiske miljøovervåkningsprogram
AMEC Arctic Military Environmental Cooperation Avtale om militært miljøvernsamarbeid i Arktis (Norge, USA, UK, Russland)
CEG (IAEA) Contact Expert Group IAEAs kontaktekspertgruppe
EBRD European Bank of Reconstruction and Development Den europeiske gjenoppbyggings- og utviklingsbanken
EISCAT European Incoherent Scatter Scientific Association Internasjonal stiftelse som driver atmosfæreforskningsradarer
G8 Group of 8 (industrialised countries) Gruppen av 8 industrialiserte land
IMO International Maritime Organization Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen
ICES International Council for the Exploration of the Sea Det internasjonale råd for havforskning
MNEPR Multilateral Nuclear Environment Programme in the Russian Federation Multilateral juridisk rammeavtale for bistand til Russland på atomsikkerhetsområdet
ND (EU) Northern Dimension EUs nordlige dimensjon
NDEP Northern Dimension Environmental Partnership EUs nordlige dimensjons miljøpartnerskap
NEFCO Nordic Environment Finance Corporation Det nordiske miljøfinansieringsselskapet
PSSA Particularly Sensitive Sea Area Særlig sårbare sjøområder (IMO-status)
UNIS University Centre on Svalbard Universitetssenteret på Svalbard
Til toppen
Til dokumentets forside