St.meld. nr. 33 (2008-2009)

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 24. april 2009 O m «Kultur å forsvare» – om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside