Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 33 (2008-2009)

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Til innholdsfortegnelse

8 Krigsminnesmerker

Over hele landet er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. Disse synliggjør og oppsummerer en viktig del av Norges historiske utvikling. De minner om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Det er samfunnets ansvar å ta vare på og videreføre denne kulturarven. Regjeringen er opptatt av å ta vare på krigsminnesmerkene. Forsvaret tar i dag et tydelig ansvar for vår felles kulturarv, blant annet gjennom de nasjonale festningsverkene, og også gjennom støtte til og deltagelse ved markeringer av viktige historiske hendelser. Regjeringen mener at fokuset fremover bør være på:

Figur 8.1 H.K.H. Kronprins Haakon Magnus legger ned krans på Akershus festning

Figur 8.1 H.K.H. Kronprins Haakon Magnus legger ned krans på Akershus festning

  • å sluttføre arbeidet med å kartlegge og registrere forsvarsrelaterte minnesmerker over hele landet og gjøre informasjonen tilgjengelig for allmennheten

  • opprettholde fokus på vern og vedlikehold av de krigsminnene som faller inn under Forsvarets ansvarsområde

Forsvarets museer har ansvaret for å føre oversikt over krigsminnesmerker i inn- og utland som er til minne over norske militære avdelinger og personers krigsinnsats. I 1997 ble det initiert et minnesmerkeprosjekt. I samarbeid med flere kommuner er det registrert ca. 2800 minnesmerker over hele landet. Kartleggingen omfatter både militære minnesmerker og sivile krigsminnesmerker, og favner alt fra landingssteder for flydropp til større monumenter og bautaer. Regjeringen er opptatt av at dette arbeidet sluttføres og at informasjonen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Det store flertallet av minnesmerkene er reist etter lokale initiativ. Personer eller organisasjoner som står bak, herunder også grunneiere og kommuner, vil ha ansvaret for oppsyn og vedlikehold av disse. Forsvaret har også selv reist monumenter, bautaer og minnesmerker både innenfor og utenfor militært område. Disse ivaretas og vedlikeholdes av Forsvaret. Der hvor militære avdelinger gjorde en spesiell innsats under krigen, gjennomfører Forsvaret flere steder egne markeringer ved monumentene. Eksempelvis deltar H.M. Kongens garde hvert år på Midtskogen og ved Lundehøgda. Dette bidrar til å synliggjøre Forsvaret i samfunnet og er viktig for etatens omdømme.

Interessen for et minnesmerke kan avta over tid. Det kan skje fordi de opprinnelige initiativtakerne faller fra, eller fordi organisasjonene som tok initiativet, blir lagt ned. Kommuner, foreninger, lag, organisasjoner og enkeltpersoner har gjort en formidabel og respektfull innsats for å verne om denne viktige del av Norges historie og vår felles kulturarv.

Figur 8.2 Minnesten ved Midtskogen

Figur 8.2 Minnesten ved Midtskogen

Til toppen
Til dokumentets forside