Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 38 (2006-2007)

Forsvaret og industrien – strategiske partnere— Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltakene som presenteres i stortingsmeldingen har ikke vesentlige økonomiske konsekvenser utover det som Forsvarets industrielle engasjement har hatt de siste årene. En styrking av gjenkjøp kan medføre administrative merkostnader blant annet ved noe økt personellbehov, samtidig vil styrkingen gi positiv virkning for næringslivet. Skulle det medføre merkostnader, vil Forsvarsdepartementet komme tilbake til Stortinget i de årlige budsjettproposisjonene med forslag om inndekning av utgiftene. Et bedre samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet vil være kompetanseutviklende for begge parter.

Forsvarsdepartementet vil benytte eksisterende fora og organisasjonsledd for gjennomføringen av strategien.

Til toppen
Til dokumentets forside