Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 39 (2003-2004)

Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mai 2004 om samfunnsikkerhet og sivilt-militært samarbeid blir sendt Stortinget

Til dokumentets forside