St.meld. nr. 40 (2002-2003)

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosialdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Sosialdepartementet av 13. juni 2003 om nedbygging av funksjonshemmende barrierer blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside