St.meld. nr. 40 (2002-2003)

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Til innholdsfortegnelse

1 Funksjonsevne og omsorg, etter alder. Prosent

Tabell 1.1 

  Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og eldre
Andel med
nedsatt syn 3 1 1 2 7 15
nedsatt hørsel 4 2 2 4 10 16
Andel som har svært eller noe vanskelig for å
bevege seg ut av boligen på egen hånd 6 1 2 4 13 33
delta i fritidsaktiviteter 14 5 7 14 28 43
bruke offentlige transportmidler 6 1 2 4 14 36
få kontakt med/snakke med andre 3 1 1 2 6 9
Andel sysselsatte som har svært eller noe vanskelig for å klare jobben 5 3 5 6 - -
Andel som bruker
hjelpemiddel, i alt 7 1 2 5 18 47
høreapparat 3 0 1 2 10 22
krykke, stokk, gåstol, førerhund 4 0 1 2 9 32
Andel med hjelpebehov 9 1 3 7 23 49
Andel med pleiebehov 2 0 1 1 6 6
Andel som på grunn av sykdom/funksjonshemming får
omsorgshjelp fra andre i husholdningen 3 1 2 4 5 3
regelmessig ulønnet hjelp til husholdningen fra slekt, venner, naboer 6 1 6 3 6 24
Andel i husholdning som siste måneden har hatt besøk av
hjemmehjelp 4 0 0 1 10 41
hjemmesykepleier 2 - 0 1 6 12
Andel i husholdning med lønnet privat hjelp siste måneden 4 2 4 3 8 10
Andel i husholdning med omsorgshjelp utenfra, i alt 12 3 10 7 22 55
Andel av eldre og personer i husholdning med omsorgshjelp som har behov for hjelp/mer hjelp 12 - 23 10 9 13

Ifølge denne tabellen har 4 prosent av aldersgruppen 16 år og eldre nedsatt hørsel. I Handlingsplanen for helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede (Helsedepartementet, 2002) oppgis det at nærmere 14 prosent av befolkningen er så hørselshemmet at det får konsekvenser sosialt og for deltakelse i arbeidslivet. Dette illustrerer at det kan være betydelig usikkerhet omkring de vurderinger som gjøres av funksjonsnedsettelser og deres konsekvenser.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (http://www.ssb.no/helseforhold/tab-1999-07-28-03.html)

Til dokumentets forside