St.meld. nr. 40 (2002-2003)

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Til innholdsfortegnelse

2 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Medlemstall og driftstilskudd fra Sosialdepartementet

Tabell 2.1 

  Organisasjon Antall medlem. 31.12.2001 Tilskudd 2002
1 Foreningen Norges Døvblinde 164 1 435 517
2 Hørselshemmedes Landsforbund 26 411 2 788 005
3 Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 48 324 3 958 021
4 Mental Helse Norge 4 436 854 890
5 Norges Astma- og Allergiforbund 20 941 2 028 480
6 Norges Blindeforbund 5 165 3 062 120
7 Norges Diabetesforbund 31 323 2 669 366
8 Norges Døveforbund 1 892 2 212 378
9 Norges Handikapforbund 20 306 4 681 796
10 Norsk For. for Utviklingshemmede 7 339 2 568 162
11 Norsk Revmatikerforbund 42 381 4 321 644
12 Foreningen for Muskelsyke 1 250 546 344
13 Cerebral Parese-foreningen 2 570 823 724
14 Multipel Sklerose Forbundet i Norge 6 922 1 769 315
15 Norges Fibromyalgi forbund 5 816 881 841
16 Dysleksiforbundet i Norge 4 729 669 887
17 Norsk Epilepsiforbund 4 308 796 126
18 Norsk Psoriasis Forbund 6 045 783 952
19 Afasiforbundet i Norge 2 294 685 889
20 Assistanse 608 386 776
21 ADHD-foreningen 3 303 631 693
22 Foreningen for hjertesyke barn 1 273 365 553
23 Autismeforeningen i Norge 2 315 696 738
24 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 2 824 565 875
25 Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge 3 900 758 957
26 Norges Parkinsonsforbund 4 429 1 043 194
27 Norilco 4 963 671 645
28 Norsk Dysmeliforening 231 231 989
29 Norsk Landsfo. for Laryngektomerte 401 229 803
30 Norsk Forening for Cystisk Fibrose 818 332 275
31 Vestlandske Blindeforbund 934 665 210
32 ROS - Rådgiving Om Spiseforstyrrelser 220 144 806
33 Foreldreforenigen for døvblinde 51 144 205
34 Foreningen for blødere i Norge 496 201 265
35 Foreningen for Kroniske Smertepasienter 848 247 489
36 Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser 731 258 740
37 Interesseforeniungen for LMBB Syndrom 91 135 587
38 Landsforbundet for Synshemmende 103 141 784
39 Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende 909 437 119
40 Landsforeningen for Huntingtons sykdom 520 217 751
41 Landsforeningen for Prader Willy Syndrom 244 182 771
42 Leppe-/ganespalteforeningen 453 175 855
43 Norsk Cøliakiforening 5 341 645 073
44 Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede 575 211 375
45 Norsk Forening for Analtresi 302 160 107
46 Norsk Forening for Blæreexstrofi og Epispadi 162 127 448
47 Norsk forening for Nevrofibromatose 485 201 527
48 Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta 332 284 571
49 Norsk Forening for Rett Syndrom 252 185 816
50 Norsk Forening for Tuberøs Sklerose. 326 213 064
51 Norsk Forening for Øsofagusatresi 128 117 964
52 Norsk Forening for Williams 163 151 507
53 Norsk Immunsviktforening 286 183 412
54 Norsk interesseforening for kortvokste 161 133 938
55 Norsk interesseforening for Stamme 285 165 249
56 Foreningen for Søvnsykdommer 633 248 315
57 Norsk Spielmeyer-Vogt Forening 63 142 497
58 Norsk Tourette Forening 1 035 292 332
59 Ryggmargsbrokkforeningen 674 324 290
60 Den Norske PKU-forening 275 148 371
61 Marfanforeningen 346 193 922
62 Landsforeningen Alopecia Areata 338 148 668
63 Morbus Addisons Forening 476 187 204
64 Landsforening for Kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde 110 168 358
65 Norsk Intravenøs Forening 65 113 687
66 Norsk Leddgiktforbund 303 157 169
67 Norsk Lymfødemforening 813 233 318
68 Turner Syndrom Foreningen 149 138 170
69 Foreningen for brystkreftopererte 6630 747 306
70 Krigsinvalidforbundet 2282 391 196
71 Kristent arbeid blant blinde 619 252 890
72 Ryggforeningen i Norge 1007 299 021
73 Retinitis pigmentosa foreningen i Norge 448 268 513
74 Norges Migreneforbund 1444 337 535
75 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 2494 431 694
76 Norges Myalgisk Encefalopati forening 625 210 422
77 Norsk Thyreoideforbund 3802 599 611
78 Leverforeningen 73 111 060
79 Cri du chat-foreningen 75 117 545
80 Forengen for Fragilt X-syndrom 127 137 615
81 Norsk Dystoniforening 436 184 342
82 Synshemmede Akademikers forening 76 114 755
83 Debra Norge 188 153 302
84 Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer (NOFUS) 219 141 126
85 AURORA 174 133 055
86 Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) 1605 350 906
87 Cornelia de Lange 69 115 226
88 Norsk forening for Ehlers Danlos syndrom 172 140 444
89 Landsf. We shall overcome 270 150 176
90 Norsk Forening for Angelman Syndrom 168 156 066
91 Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk 157 120 524
92 Norsk Porfyriforening 145 133 216
93 Ryggbroen 83 107 643
94 Trafikkskaddes Landsforbund 268 152 307
95 Momentum 161 146 533
96 Tenner og Helse 1262 297 235
97 Norsk Keratose Forening 152 135 370
98 ANANKE Norge 113 114 517
99 Cochlea Klubben 132 118 884
100 Leddbruskskadeforeningen 115 113 182
101 Norsk Hemokromatoseforbund 238 138 222
102 Støtteforeningen for Kreftsyke Barn 2056 356 832
103 TMD-foreningen 81 107 184
104 Klinefelterforeningen i Norge 92 109 222
105 Norsk forening for albinisme 93 124 491
106 Foreningen for Galaktosemi 80 104 858
107 Foreningen for Rubinstein Taybi syndrom 108 130 278
  Sum 315 698 59 736 194

Kilde: Sosial- og helsedirektoratet

Til dokumentets forside