Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 6 (2002-2003)

Tiltaksplan mot fattigdom

Til innholdsfortegnelse

2 Lavinntektsgrenser for ulike husholdningstyper etter ulike ekvivalensskalaer

Kvadratrotskalaen

OECD-skalaen

Modifisert OECD-skala (EU)

50 %

60 %

70 %

(Skala)

50 %

60 %

70 %

(Skala)

50 %

60 %

70 %

(Skala)

Enslig

100 000

120 000

140 000

1

77 000

93 000

108 000

1

94 000

112 000

131 000

1

Enslig forsørger

Med 1 barn

141 000

169 000

197 000

1,41

116 000

139 000

162 000

1,5

122 000

146 000

170 000

1,3

med 2 barn

173 000

207 000

242 000

1,73

155 000

186 000

217 000

2,0

150 000

180 000

210 000

1,6

med 3 barn

200 000

239 000

279 000

2,00

193 000

232 000

271 000

2,5

178 000

213 000

249 000

1,9

To voksne

141 000

169 000

197 000

1,41

132 000

158 000

184 000

1,7

140 000

168 000

197 000

1,5

To voksne

Med 1 barn

173 000

207 000

242 000

1,73

170 000

204 000

238 000

2,2

168 000

202 000

236 000

1,8

med 2 barn

200 000

239 000

279 000

2,00

209 000

251 000

292 000

2,7

197 000

236 000

275 000

2,1

med 3 barn

224 000

268 000

313 000

2,24

248 000

297 000

347 000

3,2

225 000

270 000

314 000

2,4

med 4 barn

244 000

293 000

342 000

2,45

286 000

344 000

401 000

3,7

253 000

303 000

354 000

2,7

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen

Til toppen
Til dokumentets forside