Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stortingets vedtak av 27. november 2007 om endring av Stortingets skattevedtak 28. november 2006 nr. 1336 § 3-4

Statsbudsjettet for 2008

III. Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Endring av Stortingets skattevedtak 28. november 2006 for inntektsåret 2007

§ 3-4 skal lyde:

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold
av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til
staten med 30 pst.

Til toppen