Støtteordning til private barnehager i Oslo

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

ESA fant i et vedtak av 18. desember 2003 at en støtteordning for private barnehager i Oslo ikke innebærer statsstøtte. Begrunnelsen er at støtten ikke påvirker samhandelen mellom EØS-landene.

Støtteordning til private barnehager i Oslo

Som en del av kommunens barnehagepolitikk vedtok Oslo kommune å innføre en støtteordning med subsidierte festekontrakter for private barnehager. Før ordningen ble satt i verk ble den meldt til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) (21. oktober 2003). Både Oslo kommune og NHD mente at ordningen ikke ville innebære statsstøtte i artikkel 61 (1)s forstand fordi den ikke påvirker samhandelen mellom EØS-statene. Støtteordning ble likevel meldt til ESA for å skape rettslig sikkerhet.

ESA traff vedtak i saken 18. desember 2003. I vedtaket blir ordningen vurdert, og ESA konkluderer med at barnehagemarkedet i Oslo er av så lokal karakter at støtte til private aktører ikke påvirker samhandelen. Ordningen innebærer derfor ikke statsstøtte jf. artikkel 61 EØS.

Les vedtaket her (pdf-format)