Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Utgiftskapitler: 900-993, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 2001 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 900–993, 2420 og 2460 kr 37 497 000 000
b. Sum inntekter under kap. 3900–3990, 5320, 5460, 5620 og 5656 kr 33 720 000 000

Til toppen
Til dokumentets forside