Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR budsjettERMINEN 2004 — Utgiftskapitler: 0800-0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2004 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap 0800-0868, 2530 

kr

41 067 441 000

b.

Sum inntekter under kap 3854, 3855, 3859 

kr

699 642 000

Til toppen
Til dokumentets forside