Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2008 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 900–953, 2421, 2426 og 2460 

kr

43 331 687 000

b.

Sum inntekter under kap. 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625 og 5656 

kr

49 198 396 000

Til toppen
Til dokumentets forside