Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2008–2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2009 føres opp de summene som er nevnt i et fremlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 1700–1795

kr

33 458 296 000

b.

Sum inntekter under kap. 4700–4799

kr

787 802 000

Til toppen
Til dokumentets forside