St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

Kap 1352

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997

Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 15. november 1996, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget