St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina

Kap. 1792

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997

Om endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 6. desember 1996, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget