St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Tilråding frå Administrasjonsdepartementet av 29. november 1996, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget