St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1997-98)

Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 6. november 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget