St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1999-2000)

Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kap. 200, 238, 260, 261, 262, 263, 274, 281, 3200, 3238, 3260, 3261, 3262 og 3263

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(1999-2000)

Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet av 5. november 1999, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget