St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1999-2000)

Om kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten etter 2001

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Om kjøp av transporttjenester fra Hurtigruten etter 2001

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 5. november 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget