St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om saldering av statsbudsjettet 2001

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om saldering av statsbudsjettet 2001

Tilråding frå Finansdepartementet av 10. november 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget