St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)

Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

Kap. 2411, 2420, 5311, 5320, 5614, 5620

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 10. november 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget