St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2003-2004)

Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Kap. 950, 2421, 5326 og 5656

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004

Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 7. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget