St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T1 (1998-99)

Om finansieringen av norsk deltakelse i FNs preventive fredsoperasjon (UNPREDEP) i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM)

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Om finansieringen av norsk deltakelse i FNs preventive fredsoperasjon (UNPREDEP) i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM)

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. oktober 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget