St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T8 (1998-99)

Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål, sivilt beredskap mv.

Kap 1310, 1312, 1352, 1360 1582, 2450, 5446, 5450

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1T8

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål, sivilt beredskap mv.

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 5. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget