Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslagtil vedtak om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2001

I.

I statsbudsjettet for 2001 blir bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
30 Fellesmidler, kan overføres 35 900 000
mot tidligere foreslått kr 30 200 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3278 Norges landbrukshøgskole
49 Salg av eiendom 5 710 000
mot tidligere foreslått kr 10 000

II.

Fullmakt vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at arealutvidelsen av byggeprosjektet Meieribygget med 720 kvm finansieres ved salg av eiendom som forvaltes av Norges landbrukshøgskole.

Til toppen
Til dokumentets forside