Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Uninett AS

Administrerende direktør i Uninett AS har en årslønn på kr 600 000. Direktøren har følgende forsikringsavtaler: kollektiv pensjonsforsikring, gruppeliv- og reiseforsikring. De samlede årlige utgiftene i forbindelse med direktørens forsikringsordninger utgjør om lag kr 62 000. Det foreligger ingen spesielle avtaler om økonomisk kompensasjon ved fratredelse.

Sem gjestegård AS

Administrerende direktør i Sem gjestegård AS har en årslønn på kr 490 000. Direktøren har fri tjenestebolig, fri bil, fri telefon, dekket utgifter til arbeidstøy og dekket reise- og ulykkesforsikring. De samlede årlige utgiftene i forbindelse med disse særfordelene er årlig om lag kr 104 000. Dersom selskapets grunnleggende eierforhold utsettes for gjennomgripende forandringer ved for eksempel salg eller nedleggelse, vil direktøren ha krav på inntil 24 måneders lønn etter avsluttet arbeid for selskapet. Dette gjelder bare inntil direktøren har fått nytt arbeid.

Til toppen
Til dokumentets forside