Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 10 (1999-2000)

Om endringar på statsbudsjettet og Svalbard-budsjettet for 1999 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Justisdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet og Svalbard-budsjettet for 1999. Forslaga om endringar er baserte på rekneskapstal pr. 30. september 1999. Departementet vil streke under at tala for forbruk på dei regelbundne postane berre er prognosar, og at dei endelege rekneskapstala kan vike av ein del frå desse prognosane.

Til toppen
Til forsida av dokumentet