Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 24 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringar i løyvingar under programkategoriane 21.10 Administrasjon, 21.20 Luftfartsformål, 21.30 Vegformål, 21.40 Særskilde transporttiltak, 21.50 Jernbaneformål og 22.10. Post og telekommunikasjonar. Vidare blir det gjort framlegg om å auke beløpsgrensa for å føre midlar til Post- og teletilsynets reguleringsfond og at departementet kan gi Luftfartstilsynet fullmakt til å inngå avtale om å leige lokale i Bodø. Det blir òg gjort greie for to sakar som gjeld bompengeordningar på veg.

Til toppen
Til forsida av dokumentet