Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 28 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Til innholdsfortegnelse

2 Orienteringssak - salg av forskningsfartøy

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Fiskeridepartementet ble det i innledningen under kap. 1021 vist til prosessen med å selge de gamle forskningsfartøyene «G.O. Sars» og «Michael Sars». Salget av fartøyene skjer som følge av at fartøyene er erstattet av det nye forskningsfartøyet «G.O. Sars».

Status for prosessen er nå at «G.O. Sars» er lagt ut for salg, mens «Michael Sars» vil bli lagt ut for salg i løpet av høsten/vinteren. Det har vært noe interesse for «G.O. Sars», men markedet er tregt.

Ut fra dette anses det som usikkert om det er mulig å få solgt «G.O. Sars» i løpet av 2003. Det anses ikke som realistisk å få solgt «Michael Sars» før i 2004. Eventuelle salgsinntekter fra fartøyene i 2003 vil bli postert på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse

Til toppen
Til dokumentets forside