Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 28 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område i samsvar med et vedlagt forslag.

Til toppen
Til dokumentets forside