Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 28 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

I

I statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
21 Spesielle driftsutgifter, økes med 13 300 000
fra kr 8 500 000 til kr 21 800 000
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
01 Inntekter NIFES, økes med 13 300 000
fra kr 8 500 000 til kr 21 800 000

II

Tilføyelse av stikkordet «kan overføres»

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 2415 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, post 72 Nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen i statsbudsjettet for 2003.

Til toppen
Til dokumentets forside