St.prp. nr. 3 (2007-2008)

Om samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget